شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا>خدمات>تائید اصالت و قیمت پروفورما

تائید اصالت و قیمت پروفورما

تجهیزات وارداتی پیش از عملیاتی شدن در طرح های صنعتی از نظر ارزش پروفرما،

اصالت فروشنده و یا تولید کننده توسط شرکت های بازرسی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بررسی ماهیت و توانمندی فروشنده/ تولید کننده در پروژه از طریق بررسی عملکردی  و سوابق، گردش مالی و ظرفیت تولید و ...انجا می شود. 

این شرکت با داشتن کامل‌ترین بانک اطلاعاتی، آماده انجام خدمات مذبور از طریق اخذ استعلامات  از  فروشندگان/ تولید کنندگان کالا ها با مشخصات فنی مشابه می‌باشد. 

 invoice