شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا>خدمات>تائید اصالت و قیمت پروفورما

تائید اصالت و قیمت پروفورما

پیش از عملیاتی شدن طرحهای صنعتی عموماً اصالت پروفرما از نظر ارزش و اصالت فروشنده جهت تجهیزات وارداتی توسط شرکتهای بازرسی انجام می شود.بررسی ماهیت و توانمندی فروشنده/سازنده از طریق بررسی عملکرد و سوابق آنها در پروژه های مشابه قبلی، گردش مالی، ظرفیت تولید و ... انجام می گردد.

این شرکت با داشتن کامل‌ترین بانک اطلاعاتی، آماده انجام خدمات مربوطه می‌باشد. خدمات قابل ارائه از طریق اخذ استعلامات از فروشندگان و تولیدکنندگان کالاهای دارای مشخصات فنی مشابه می‌باشد.

تایید اصالت و قیمت پروفرما1

تایید اصالت و قیمت پروفرما3