محمد طالبی فرهانی

رئیس هیات مدیره

talebi[at]ikaengco.com

زهرا احمدی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

md[at]ikaengco.com

 

مجید فروزان مهر

عضو هیات مدیره

Forozanmehr[@]ikaengco.com

امیرحسین مقدم

معاون بازرسی

dmd[at]ikaengco.com

حسین رازانی

8685

مدیر واحد بازرسی صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

razani[at]ikaengco.com

مجید باقر نژاد

968

معاون توسعه بازار

baghernejad[at]ikaengco.com

سید شجاع الدین شجاعی

475

مدیر واحد بازرسی کالا

sh.shojaei[at]ikaengco.com

رشید عالی آذر

رععل

مدیر مالی و حسابداری

ikafinance[at]ikaengco.com

محسن عاشوری

ث445ث5

مدیر اداری و منابع انسانی

ashouri[at]ikaengco.com

اسعد مرادی

856

مدیر روابط عمومی و دبیر هیات مدیره

a.moradi[at]ikaengco.com

امید کوکبی

47

مدیر HSEQ

qa[at]ikaengco.com

پیمان ضرغامی

مدیر واحد پروژه های بازرسی صنایع معدنی و فلزی

p.zarghami[AT]ikaengco.com

سهیلا بیرقدار

جانشین مدیر بازاریابی و قرارداد ها

contract[at]ikaengco.com