گواهینامه ها

 استاندارد

 

 

پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران INSO

اصالت

 

گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه

مدیریت

 

تایید صلاحیت نهاد بازرسی از سازمان تایید صلاحیت ایران NACI 

مودی

 

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت

نفت

 

 تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی فنی از اداره بازرسی فنی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی

گاز

 

 تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل و خارج از کشور از شرکت ملی گاز ایران