گواهینامه ها

گ2

 

 

پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران INSO

گ4

 

گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه
گ5

 

تایید صلاحیت نهاد بازرسی از سازمان تایید صلاحیت ایران NACI

گ6

 

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت

 

 گ 1

 

 

تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی فنی از اداره بازرسی فنی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی

 گ3

 

تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل و خارج از کشور از شرکت ملی گاز ایران