گواهینامه ها

گ2

 

 

پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران INSO

گ3

 

تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل و خارج از کشور از شرکت ملی گاز ایران
گ6

 

گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت
گ5

 

تایید صلاحیت نهاد بازرسی از سازمان تایید صلاحیت ایران NACI
 گ4

 

 

گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه

گ 1

 

تایید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی فنی از اداره بازرسی فنی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی