چشم انداز

شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا با گسترش دامنه خدمات در صنایع فلزی و معدنی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صنایع نیروگاهی، صنایع آبی، صنایع ریلی و .... همواره افتخار جلب رضایت کارفرمایان خود را داشته است.

از این رو چشم انداز شرکت ایکا بر این است که:

به یکی از چابک ترین و با کیفیت ترین شرکت های بازرسی بین المللی و ......

به یکی از نهادهای اصلی ارائه خدمات بازرسی پیشرفته و ......

به یکی از نمادهای پیشرو در انتقال دانش و روش های نوین بازرسی و .......

ارتقاء و تبدیل یابد.

چشم