S09
S10
S11

درباره ایکا

شرکت ایکا با گسترش دامنه خدمات در صنایع فلزی و معدنی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
صنایع نیروگاهی، صنایع آبی، صنایع ریلی و ... همواره افتخار 
جلب رضایت کارفرمایان خود را داشته است. از این رو در چشم انداز ایکا  بر این است که:
  • ارتقاء یکی از چابک ترین و با کیفیت ترین شرکت های بازرسی
  • ارتقاء به یکی از نهادهای اصلی ارائه خدمات بازرسی پیشرفته
  • تبدیل شرکت ایکا به یکی از نهای پیشرو در انتقال دانش و روش های نوین بازرسی

shdj
aew 4
سال سابقه
aew 2
گواهینامه
pr
پروژه های انجام شده
aew 1
نیروی انسانی

گالری عکس

Loading