خط مشی

 خط مشی سیستم های مدیریتی در شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا

 

 شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا، به عنوان یکی از شرکت های برتر، مجرب و خوش نام بازرسی تأیید صلاحیت شده در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران(NACI)  و از پیشگامان عرصه بازرسی دارای پروانه ارائه خدمات بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) و ارائه کننده انواع خدمات بازرسی به منظور بهبود مستمر سیستـم ها، فـرآیندها و خدمات خود با بهـره گیری از اسـتانداردها و سیستـم های مـدیریت:

     

        INSO-ISO/IEC 17020:2013،  ISO 9001:2015 ، ISO 10002:2018 ، ISO 10004:2018،   ISO 45001:2018 و  ISO 14001:2015    

 

     رئوس خط مشی را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 

1.        توسعه منابع انسانی به عنوان بالاترین سرمایه سازمان از طریق ارتقاء دانش فنی و علمی کارکنان و جذب و ادامه همکاری نیروهای مجرب و آموزش دیده؛

2.       برقراری ارتباط موثر دو جانبه با مشتریان و درک نیازها، انتظارات و خواسته های مشتریان و ذینفعان در تمامی حوزه های کیفیت و کسب و افزایش رضایت مشتریان؛

3.       شناسایی، حذف، کاهش و کنترل مخاطرات ایمنی، بهداشت و محیط زیستی و ایجاد آگاهی های پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از محیط کار؛

4.       مدیریت و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی، حفظ و حراست از محیط زیست؛ 

5.       پایبندی به اخلاق حرفه ای و حفظ استقلال، بی طرفی و رعایت محرمانگی و رازداری؛

6.       توسعه خدمات بازرسی به منظور دستیابی به دانش نوین بازرسی های پیشرفته؛

اینجانب با اعتقاد کامل به رئوس خط مشی فوق، نهایت تلاش خود را در جهت اجرای مفاد آن با مشارکت تمامی کارکنان گرامی به عمل آورده و ضمن آرزوی توفیق برای همکاران عزیز، انتظار دارد در اجرا، نگهداری و بهبود مستمر استانداردها، روش های اجرایی و سیستم های مدیریتی مربوطه، از هیچگونه تلاش و مساعدتی دریغ ننموده و همواره با مشارکت مستمر، مجموعه را از نظرات سازنده خود بهره مند نمایند.

 

                                     محمد طالبی فراهانی - مدیرعامل