انتشارات

شرکت ایکا همواره بعنوان پشتیبان و مشوق در راستای ایجاد محیطی مناسب برای تحقیق، تالیف و انتشار مقالات و کتب تخصصی جهت ارتقاء دانش تخصصی بازرسی تلاش می نماید. این شرکت علاوه بر انجام وظایف تخصصی و به عنوان یک وظیفه اجتماعی همواره در انتقال دانش، تجارب و تخصص خود به دیگر متخصصان و کارشناسان کشور تلاش نموده است که برخی از این تجربیات در قالب تالیف و انتشار کتاب های بازرسی فلنج، بازرسی لوله و تیوب، بازرسی جرثقیل و بازرسی پمپ های گریز از مرکز در اختیار علاقمندان می باشد.