توانمندی ها

  • بازرسی فنی حین ساخت ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی
  • بازرسی فنی نهایی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی
  • بازرسی پیش از حمل کالا و صدور گواهینامه های بازرسی (COI & IC)
  • بازرسی حین بهره برداری
  • بازرسی حین تعمیرات اساسی
  • تائید اصالت و قیمت پروفورما
  • ارزیابی صلاحیت و کیفیت سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات و ماشین آلات
  • آزمون های غیرمخرب (NDT) و خوردگی
Tarikh