ارتباط با ما

ساختمان 1 : تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پلاک 4

ساختمان 2 : تهران، بلوار آفریقا، خیابان وحید دستگردی، پلاک 366

تلفن: 88798082

88676005-6

۰۲۱-۸۸۷۹۴۸۹۰-۹۱

فاکس: 88794927

ایمیل: ika@ikaengco.com