ارتباط با ما

ساختمان 1 : تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پلاک 4

ساختمان 2 : تهران، بلوار آفریقا، خیابان وحید دستگردی، پلاک 366

تلفن:84005000

فاکس: 88201340

روابط عمومی: 84005303

ایمیل: ika@ikaengco.com